Tel./Fax:+421/2/555 63 027 / E-mail: obchod (@) realex.sk / GPS súradnice pre Váš navigačný systém: N 48.16068° - E017.12793°
   
VÝROBCOVIA VÝROBCOVIA   AKCIE AKCIE   NOVINKY NOVINKY   NOVINKY ONLINE KATALÓG
Este nemáte nič v košíku

 
NAŠE ĎALŠIE WEB. STRÁNKY: 

www.online-ekasa.sk/


www.pokladnicne-systemy.sk/

www.platobne-terminaly.eu

www.etiketovacieklieste.sk

www.realex.elcom.eu/

Realex / Legislatívne zmeny / Technické otázky
 

Technické otázky

Ak máte technické problémy alebo otázky, napíšte nám na adresu obchod@realex.sk 

1. Pokladnica Euro je zablokovaná, na displeji je zobrazovaný popis "HESLO".
Pokladnica očakáva zadanie hesla pokladníka. K pokladnici nie je prihlásený žiadny pokladník. Je potrebné zadať kód (maximálne 4 miestne číslo) a stlačiť tlačidlo "HESLO". Základné nastavenie kódu prvého pokladníka je "1" (druhého "2" atď.). Ak je tento kód preprogramovaný, pokladnicu môže odblokovať iba ten, kto pozná kód. Ak sa stane, že heslo zabudne, je potrebné požiadať o odblokovanie servisného technika.
2. Prečo je na displeji zobrazovaný popis "Bat", aj keď interný je akumulátor nabitý?
Popis "Bat" signalizuje, že k pokladnici nie je pripojený externý zdroj. Pokladnica je teda napájaná interným akumulátorom. Ak pripojíte k pokladnici adaptér zapojený do siete, alebo pokladnicu pripojíte k auto akumulátoru, nápis "Bat" prestane byť zobrazovaný.
3. Zakúpili sme u vás pokladnicu a chceli by sme importovať a exportovať dáta pomocou počítača. Je to možné?
Všetky naše pokladnice umožňujú prepojenie s počítačom a rovnako aj export a import dát pomocou programu Euro2A. Pre zistenie ďalších možností exportovania dát odporúčame preštudovať používateľskú príručku programu, respektíve vyskúšať si možnosti priamo v programe. Pre nastavenie pokladnice, vyčítanie predajných údajov, vyčítanie žurnálu, vymazanie údajov a ďalšie funkcionality slúžia programy Euro2A a Comm2A, ktoré sú zadarmo a verejne dostupné. Ich aktuálna verzia sa nachádza vždy na našom internetovom portáli v časti Podpora/Download súborov. Odporúčame Vám prečítať si návod pred začatím používania.
4. Máme už fiskalizovanú pokladnicu a chceli by sme zmeniť nastavenie horného textového loga z dôvodu zmeny adresy prevádzky.
Ak je pokladnica sfiskalizovaná nie je možné meniť horné textové logo, keďže sa zapisuje do fiskálnej pamäte. Ak potrebujete zmeniť informácie v hornom textovom logu je potrebné vymeniť aj fiskálnu pamäť v pokladnici. Informácie v dolnom logu je možné meniť ľubovoľne rovnako ako grafické logá.
5. Hodiny v pokladnici Euro idú rýchlejšie. Dá sa s tým niečo robiť?
Riadenie hodín v pokladniciach Euro je závislé od použitého obvodu reálneho času a kryštálu. Predbiehanie hodín je možné korigovať servisným zásahom v servisnom stredisku pokladníc Euro. Do pokladnice je potrebné pridať k obvodom reálneho času stabilizačné kondenzátory. Odporúčam Vám obrátiť sa na autorizované servisné stredisko prípadne distribútora pokladníc Euro.
6. Vlastníme pokladnicu Euro a potrebujeme zmeniť väčšie množstvo položiek (okolo 500). Chceli by sme vedieť či je možné takúto operáciu vykonať pomocou PC, ak je to možné prosíme o stručnú navigáciu a aké technické zariadenie k tomu potrebujeme.

Ak chcete upraviť väčší počet položiek, je vhodné použiť niektorý z komunikačných programov pre pokladnice Euro. Pomocou tohto programu je možné jednoducho upravovať stiahnuté dáta a potom ich následne poslať do pokladnice. Potrebujete:
 1. komunikačný kábel (popis zapojenia komunikačného kábla môžete nájsť v používateľskej príručke k pokladnici) a
 2. komunikačný program.
Odporúčaný postup:
 1. Nainštalujte si najnovší komunikačný program , ktorý je možné stiahnuť z našej stránky (dávajte však pozor na to, či je program určený pre fiskálne alebo nefiskálne pokladnice).
 2. V programe nastavte správne tieto komunikačné parametre: typ pokladnice, správny COM port v PC, číslo pokladnice, také ako je nastavené v pokladnici, rýchlosť prenosu rovnakú, ako je nastavená v pokladnici.
 3. Zapojte komunikačný kábel.
 4. Stiahnite naprogramované položky PLU z pokladnice. Na disku sa Vám vytvorí súbor, ktorý obsahuje informácie o PLU.
 5. Tento súbor si zálohujte v inom adresári a potom môžete upravovať stiahnutý súbor pomocou programu.
 6. Ak spravíte všetky potrebné úpravy, uložte si tento súbor a pošlite ho späť do pokladnice. Odoslaním súboru preprogramujete položky v pokladnici na požadované.
7. Zakúpil som nedávno vašu pokladničnú zásuvku, ktorú som používal len na kľúč. Teraz by som ju rád pripojil a ovládal z PC. Programy už mám, ale nemám dokumentáciu, ako pripojiť zásuvku k PC (má širší konektor než je Canon9 a užší než Canon25). Môžem Vás požiadať o schému zapojenia konektora (napájanie + ovládanie cez COM port počítača), prípadne o odporúčania, ako pripojiť zásuvku k PC?
Súčasťou balenia zásuvky, ak je dodávaná spoločnosťou Elcom, je aj kábel pre pripojenie k pokladniciam Euro. Táto zásuvka sa nedá otvárať pomocou rozhrania RS232. Niektoré tlačiarne majú výstup pre otváranie zásuviek
a teda pre otváranie je potrebné použiť ešte nejaké iné zariadenie. Pomocou PC nie je priamo možné zásuvku otvárať. Pre otváranie zásuvky je potrebné napätie od 12-24 V. Toto napätie je potrebné priviesť na dva piny konektora (na cievku).
V prípade potreby kontaktujte servis, ktorý sa zaoberá opravou zásuviek.
8. Som začínajúci podnikateľ a potrebujem pokladnicu, ktorá by umožňovala ONLINE predaj. Môžete mi poradiť?
V súvislosti s platnosťou nového zákona Vám odporúčam zakúpiť si pokladnicu, ktorá už obsahuje aj fiskálnu pamäť. Všetky tieto pokladnice, okrem pokladníc Euro-50T/TE a Euro-1000T umožňujú online predaj. Podobne možete využiť aj naše fiskálne tlačiarne EFox.
Pre používanie on-line režimu pod Windows-om využite program Comm2A. Balík s popisom použitia programu Comm2A pre on-line komunikáciu je dostupný na našom internetovom portáli v časti Podpora/Download súborov.
9. Klient pracuje v obchode s pokladnicami Euro a v súčasnosti má záujem o jej prepojenie do ekonomického informačného systému, ktorého sme dodávateľom. Chcem sa opýtať na možnosti vytvorenia prenosového súboru PC-pokladnica a späť.
Informácie k prepojeniu Euro pokladníc môžete nájsť na našej internetovej stránke, kde sú sprístupnené nasledovné materiály:
popis komunikačného protokolu, popis online protokolu, komunikačná knižnica comm32dll, ecr.dll. Tieto materiály by mali obsahovať všetky informácie, ktoré potrebujete na vytvorenie prepojenia.
10. Potreboval by som poradiť s programovaním klávesnice EK-3000D. Pri programovaní cez príkazový riadok vo Windows 98 sa mi zobrazí "DATA WRITE ERROR-6".
Klávesnicu EK-3000 je možné programovať v OS Windows 2000/XP, a v OS DOS. Pod OS Windows 2000/XP je potrebné nainštalovať nový ovládač klávesnice, ktorý je súčasťou balíka EK5000 a nachádza sa v adresári Driver.
11. Z Vašej webovej stránky som si stiahol program pre programovanie klávesnice EK-5000 a aj napriek tomu mi klávesnica nechce s počítačom komunikovať. Existuje nejaká novšia verzia tohto programu, ktorá by mi fungovala?

Na našej webovej stránke sa nachádzajú vždy najaktuálnejšie verzie podporných programov. Ak Vám klávesnica nechce komunikovať je pravdepodobne ešte potrebné doinštalovať driver pre túto klávesnicu:
 1. Pripojte klávesnicu k počítaču a zapnite ju.
 2. Prejdite do Správcu zariadení operačného systému (Štart/Ovládací panel/Systém/Hardvér/Správca zariadení).
 3. Tam, v časti Porty, nájdete nesprávne nainštalovaný ovládač označený žltým trojuholníkom, na ktorý je potrebné 2x kliknúť a vybrať možnosť preinštalovať ovládač.
 4. Následne je potrebné odkázať sa na ovládač, ktorý je umiestnený v adresári, do ktorého bol nainštalovaný program pre programovanie klávesnice. Tento ovládač je umiestnený v podadresári Driver.
 5. Ovládač sa preinštaluje a klávesnica by už mala komunikovať.
12. Je naprogramovaná položka PLU, ale pokladnica pri účtovaní hlási „PLU je neaktívne“.
Skontrolujte prvý príznak PLU, položku "Možnosť predaja", či nie je nastavená na hodnotu "0". Ak je nastavená na hodnotu "0" nie je možný predaj tejto položky (nastavené hodnoty by mali byť 1, 2 pripadne 3).
13. Pri programovaní čiarového kódu PLU pomocou skenera, pokladnica po nasnímaní hlási „Neznámy kód“.
Je potrebné skontrolovať rýchlosť komunikácie so skenerom, skontrolovať nastavenie skenera a správne naprogramovanie položky PLU (povolenie predaja a čiarový kód).
14. Nefunguje komunikácia medzi programom Euro2A a pokladnicou Euro.
a. V pokladnici skontrolujte číslo pokladnice a komunikačnú rýchlosť – nastavenia systémových príznakov.
b. V počítači skontrolujte, či sú okrem programu Euro2A spustené iné programy pre DOS alebo aplikácie pre
    Windows, ktoré pracuju so sériovým portom.
c. V Euro2A skontrolujte správne nastavenie sériového portu
 • nastavenie rovnakej komunikačnej rýchlosti ako v pokladnici
 • nastavenie správneho typu pokladnice
 • nastavenie správneho čísla pokladnice
d. Skontrolujte, či máte správny komunikačný kábel a či kábel nie je porušený. Zapojenie kábla nájdete v
    používateľskej príručke alebo v servisnom manuáli.
e. Ak je to pokladnica Euro 2000 (alebo Euro-1000) dajte kľúč do polohy X (stlačte 2 duplikát) a stlačte STORNO.
    Pokladnica Euro 2000 Alpha, Euro-2500T a E500 komunikuje v každom režime.

Stiahnite si z našej stránky dokument o komunikačných riešeniach spojenia pokladníc fy. ELCOM s osobným počítačom.
15. Je možné kopírovať projekty v programe Euro2A na iný počítač, aby bolo možné pracovať s rovnakými údajmi?
Projekty programu Euro2A je možné skopírovať na druhý počítač.
16. Kde je možné získať komunikačné programy a protokoly pre pokladnice Euro?
Popisy komunikačných programov a protokolov sú na www stránke spoločnosti Elcom v časti Podpora/Download súborov.
17. Čo treba urobiť pre prípravu komunikácie PC s Euro pokladnicami?
Euro-1000 - je potrebné zakúpiť externý komunikačný modul CM-1000. Pred komunikáciou je potrebné prepnúť pokladnicu do režimu "X" a stlačiť tlačidlo "Storno". Pre fiskálnu verziu Euro-1000 nie je nutné používať modul
CM-1000 a uviesť pokladnicu do X režimu, pretože pokladnica už obsahuje komunikačný port a komunikácia nie je obmedzená ako v starej verzii.

Ostatné Euro pokladnice - úplná verzia programu Euro2A je dodávaná priamo s pokladnicou. Pokladnica je schopná komunikovať s PC v ktoromkoľvek režime bez prípravy. Pokladnica nebude komunikovať iba vtedy, ak je rozúčtovaný nákup alebo prebieha uzávierka.
Pre všetky typy pokladníc je pri komunikácii dôležité správne nastavenie komunikačných parametrov v počítači a v pokladnici a samozrejme správny komunikačný kábel.
18. Aké typy váh je možné pripojiť k pokladniciam Euro?
O možnosti pripojenia konkrétnych elektronických váh Vám odporúčame kontaktovať Vášho dodávateľa pokladnice, prípadne naše obchodné oddelenie.
O firme
Obchodné podmienky
Kontakt
Servis
Referencie
Cenníky
Technická podpora
Legislatívne zmeny
Technológie čiarových kódov
Produktové foto
Certifikáty

 TECHNICKÁ PODPORA:

 


 


Tel:02/555 63 027  GSM:0905/303 755           0907/757 233
E-mail:
obchod@realex.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Štvrtok

8:30 - 17:00

Piatok 

8:30 - 16:00

Rozvoz tovaru do 24:00 hodín

po celej SR Vám zabepečí

naša prepravná spoločnosť: 
 

 

 


Vybavenie obchodov, autorizované servisné stredisko na fiškálne pokladničné systémy, registračné pokladnice, veľkoobchod, maloobchod, rozvoz celá SR, záručný a pozáručný servis, obchodné a reštauračné, obchodný a reštauračný software, snímače čiarových kódov, etiketovacie tlačiarne a kliešte, obchodné váhy, označenie tovaru, eurotestery, etikety, pásky, kobchodné zariadenia, omplet spotrebný materiál, kancelárske potreby, drogéria a hygiena, registračné pokladne a pokladnice, tlačiarne, pos, euro testery, obchodné váhy, obchodné zariadenia Predaj, fiškálnych, pokladničných systéov, etiketovacích klieští, váh. Obchodné prevádzky, IT technológie, zariadennie obchodov a obchodných prevádzok, PC počítače, registračných pokladníc, pokladničných systémov, registračná pokladňa, bankoviek, termo, samolepiace, tonery, cenovky

Copyright 2021. REALEX International SK, spol. s r.o.      
Powered by Webcredit s.r.o.